Рішення приймальної комісії

 

ПРОТОКОЛ №1

засідання Приймальної комісії

Краматорського технологічного технікуму

 • 16.01.2017 р. м. Краматорськ

 

Присутні:

Голова приймальної комісії –Малюкова В.Г., директор технікуму;

Відповідальний секретар ПК – Склярова Г.О.;

Члени приймальної комісії: Музика Л.К., Гуляєва Л.П., Савченко Н.К., Каракуц А.А., Коломійцева Н.Б,, Осадча Л.В., Гнєзділова І.М.

Відсутні: Омельченко О.В.

 

Порядок денний

 

1. Про затвердження Правил прийому до Краматорського технологічного технікуму у 2017 році.

2. Щодо формування конкурсних пропозицій обсягу прийому та випуску фахівців на 2017 р.

Ухвалили:

1. Ухвалити Правила прийому до Краматорського технологічного технікуму у 2017 році та рекомендувати їх до затвердження педагогічною радою технікуму

 

Ухвалили:

1. Скласти пропозиції щодо формування конкурсних пропозицій обсягу прийому та випуску фахівців на 2017 р. за обговореними рекомендаціями.

ПРОТОКОЛ №2

засідання Приймальної комісії

Краматорського технологічного технікуму

 • 27.04.2017 р. м. Краматорськ

 

Присутні:

Голова приймальної комісії –Малюкова В.Г., директор технікуму;

Відповідальний секретар ПК – Склярова Г.О.;

Члени приймальної комісії: Музика Л.К., Гуляєва Л.П., Савченко Н.К., Каракуц А.А., Коломійцева Н.Б,, Осадча Л.В., Гнєзділова І.М.

Відсутні: Омельченко О.В.

 

Порядок денний

 

1. Про затвердження Правил прийому до Краматорського технологічного технікуму у 2017 році.

2. Затвердження Положення про приймальну комісію Краматорського технологічного технікуму на 2017р.

Ухвалили:

1. Ухвалити Правила прийому до Краматорського технологічного технікуму у 2017 році та рекомендувати до затвердження педагогічною радою технікуму

 

Ухвалили:

 1. Ухвалити Положення про приймальну комісію Краматорського технологічного технікуму та рекомендувати до затвердження педагогічною радою.

ПРОТОКОЛ №3

засідання Приймальної комісії

Краматорського технологічного технікуму

 • 15.05.2017 р. м. Краматорськ

Присутні:

Голова приймальної комісії –Малюкова В.Г., директор технікуму;

Відповідальний секретар ПК – Склярова Г.О.;

Члени приймальної комісії: Музика Л.К., Гуляєва Л.П., Савченко Н.К., Каракуц А.А., Осадча Л.В., Гнєзділова І.М.,Омельченко О.В.

 

Порядок денний

1. Внесення змін до наказу № 21од від 20.02.2017 року «Про створення відбіркової, предметної, екзаменаційної, фахової, атестаційної та апеляційної комісії у 2017 році»

2. Затвердження графіку проведення вступних випробувань

3. Про продовження роботи на базі технікуму Освітнього центру «Донбас-Україна»

Ухвалили:

1. Внести зміни до наказу № № 21од від 20.02.2017 року «Про створення відбіркової, предметної, екзаменаційної, фахової, атестаційної та апеляційної комісії у 2017 році»

Ухвалили:

1. Подовжити роботу на базі технікуму Освітнього центру «Донбас-Україна»

2. Активізувати рекламну кампанію щодо роботи Освітнього центру «Донбас-Україна»

 

ПРОТОКОЛ №4

засідання Приймальної комісії

Краматорського технологічного технікуму

 • 07.07. 2017 р. м. Краматорськ

 

Присутні:

Голова приймальної комісії – Малюкова В.Г., директор технікуму;

Відповідальний секретар ПК – Склярова Г.О.;

Члени приймальної комісії: Музика Л.К., Гуляєва Л.П., Савченко Н.К., Каракуц А.А., Осадча Л.В., Омельченко О.В., Гнєзділова І.М.

 

Порядок денний

 

1. Внесення змін до Правил прийому до Краматорського технологічного технікуму

Ухвалили:

1. Внести зміни до Правил прийому до Краматорського технологічного технікуму в 2017 році, затверджених 09 червня 2017 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 30 червня 2017 року № 945 «Про затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 липня 2017 року за № 813/30681

ПРОТОКОЛ №6

засідання Приймальної комісії

Краматорського технологічного технікуму

 • 14.07.2017р. м. Краматорськ

 

Присутні:

Голова приймальної комісії – Малюкова В.Г., директор технікуму;

Відповідальний секретар ПК – Склярова Г.О.;

Члени приймальної комісії: Музика Л.К., Гуляєва Л.П., Савченко Н.К., Осадча Л.В., Глуховська Карина.

 

Порядок денний

1. Про допуск абітурієнтів до вступних іспитів на основі БЗСО.

Ухвалили:

1. Допустити до вступних випробувань наступних абітурієнтів:

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціалізація «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» (9 кл.)

 1. Аббасов А.П.
 2. Будницький М.О.
 3. Білозерцев С.В.
 4. Гринь А.В.
 5. Жуковін М.О.
 6. Євченко Д.С.
 7. Карманніков М.О.
 8. Кваша Г.О.
 9. Кітов О.А.
 10. Климов В.В.
 11. Кузьменко Р.В.
 12. Лаврентьєв І.А.
 13. Машнєнков Д.В.
 14. Петров В.В.
 15. Слюсарь А.В.
 16. Сривков А.С.
 17. Соломахін П.А.
 18. Сухих А.О.
 19. Шатрава М.О.

 

Шимко О.О.

 1. Шикін І.Д.
 2. Щербак А.В.
 3. Цуканов Д.В.

 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Спеціалізація «Бухгалтерський облік» (9 кл.)

 1. Власенко К.В.
 2. Грицина Г.С.
 3. Захаренко А.О.
 4. Рожкова О.Ю.
 5. Романенко Д.С.
 6. Назарова Л.В.
 7. Назаренко А.А.
 8. Пащенко К.О.
 9. Прийменко М.П.
 10. Сафронова Н.О.
 11. Соколова І.К.
 12. Сойнікова О.Д.
 13. Сироватко В.О.
 14. Сухих Д.Ю.
 15. Щербак Н.І.

 

Спеціальність 182 Технології легкої промисловості

Спеціалізація «Моделювання та конструювання промислових виробів» та «Швейне виробництво» (9кл)

 1. Анайко О.А.
 2. Анипченко Д.А.
 3. Анікіна К.Л.
 4. Бєлова О.О.
 5. Бондалєтова В.В.
 6. Ізотова І.В.
 7. Комар П.О.
 8. Лимар П.О.
 9. Мамченко Л.С.
 10. Лягуша С.О.
 11. Нечипорук Г.О.
 12. Панкова І.О.
 13. Полунець А.О.
 14. Скрижевська М.Г.
 15. Шаповалова Є.О.
 16. Шпит А.М.
 17. Чайка А.Х.

 

Спеціальність 022 Дизайн

Спеціалізація «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» (9 кл.)

 1. Бадиленко С.О.
 2. Бєлай Є.Ф.
 3. Власенко К.В.
 4. Зибай В.О.
 5. Ішматова О.Р.
 6. Коломієць А.Ю.
 7. Костіна Д.С.
 8. Кошелєва В.Д.
 9. Кулакова А.С.
 10. Лебедєва К.С.
 11. Літвін Т.О.
 12. Лисенко Л.В.
 13. Лягуша С.О.
 14. Мартиненко О.О.
 15. Москвіна М.Є.
 16. Муцко К.Д.
 17. Набатова І.О.
 18. Назаренко А.А.
 19. Нечіпорук Г.О.
 20. Пітель А.Г.
 21. Погосян А.К.
 22. Прийменко Т.П.
 23. Ратушинська В.В.
 24. Сойникова А.Д.
 25. Степанова В.О.
 26. Шемегон В.О.
 27. Шулепо М.О.
 28. Южаніна В.М.

 

Спеціальність 022 Дизайн

Спеціалізація «Дизайн» (9 кл.)

 1. Апозьянц Р.В.
 2. Вітюк Г.Б.
 3. Закутня М.О.
 4. Коледа О.Ю.
 5. Комуржи С.О.
 6. Кохіновська А.К.
 7. Кошель Я.В.
 8. Кучеренко Є.С.
 9. Ліннік М.А.
 10. Ломакіна К.С.
 11. Мурашка Ю.О.
 12. Натальченко А.С.
 13. Пахоменкова А.К.
 14. Ряботкач О.О.
 15. Северінова С.О.
 16. Сергеєва В.В.
 17. Сидоренко К.А.
 18. Ситник Д.М.
 19. Скобало О.В.
 20. Сойнікова О.Д.
 1. Сухих О.О.
 2. Сухіненко С.Є.
 3. Тіхова Д.О.
 4. Ткачук Д.О.
 5. Устюжаніна А.С
 1. Хліпітько К.Ю.
 2. Шпак А.О.

ПРОТОКОЛ №7

засідання Приймальної комісії

Краматорського технологічного технікуму

 • 24.07.2017р. м. Краматорськ

 

Присутні:

Голова приймальної комісії – Малюкова В.Г., директор технікуму;

Відповідальний секретар ПК – Склярова Г.О.;

Члени приймальної комісії: Савченко Н.К., Каракуц А.А., Осадча Л.В., Омельченко О.В., Гнєзділова І.М., Деркаченко Ірина

 

Порядок денний

1. Про оприлюднення списків абітурієнтів рекомендованих до зарахування.

 

Ухвалили:

1. Оприлюднити рейтингові списки рекомендованих до зарахування абітурієнтів Краматорського технологічного технікуму.

2. У встановлені МОНУ строки (до 31.07.2017р.) внести зміни до рейтингових списків у відповідності до наданих абітурієнтами оригіналів документів.

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №8

засідання Приймальної комісії

Краматорського технологічного технікуму

 

 • 31.07.2017 р. м. Краматорськ

 

Присутні:

Голова приймальної комісії – Малюкова В.Г., директор технікуму;

Відповідальний секретар ПК – Склярова Г.О.;

Члени приймальної комісії: Музика Л.К., Гуляєва Л.П., Савченко Н.К., Каракуц А.А., Осадча Л.В., Омельченко О.В., Гнєзділова І.М., Глуховська Карина

 

 

Порядок денний

 

 1. Про зарахування вступників на основі БЗСО на денну форму навчання на місця держзамовлення.

 

Ухвалили:

1. Зарахувати на денну форму навчання на місця держзамовлення абітурієнтів згідно рейтингових списків запропонованих приймальною комісією (список додається).

 

 

Додаток до протоколу приймальної комісії №8 від 31.07.2017р.

 

Списки рекомендованих до зарахування на денне відділення на місця за державним замовленням 2017 року

 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціалізація «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» (9 кл.)

 1. Аббасов А.П.
 2. Будницький М.О.
 3. Білозерцев С.В.
 4. Гринь А.В.
 5. Євченко Д.С.
 6. Жуковін М.О.
 7. Кваша Г.О.
 8. Кітов О.А.
 9. Кузьменко Р.В.
 10. Лаврентьєв І.А.
 11. Машнєнков Д.В.
 12. Петров В.В.
 13. Слюсарь А.В.
 14. Сривков А.С.
 15. Соломахін П.А.
 16. Шатрава М.О.
 17. Шикін І.Д.
 18. Щербак А.В.

 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Спеціалізація «Бухгалтерський облік» (9 кл.)

 1. Бондаренко А.О.
 2. Грицина Г.С.
 3. Захаренко А.О.
 4. Рожкова О.Ю.
 5. Романенко Д.С.
 6. Назарова Л.В.
 7. Нужна К.В.
 8. Сухих Д.Ю.
 9. Пащенко К.О.
 10. Прийменко М.П.
 11. Соколова І.К.
 12. Щербак Н.І.
 13. Чернушенко В.О.

 

Спеціальність 182 Технології легкої промисловості

Спеціалізація «Моделювання та конструювання промислових виробів»

 1. Анайко О.А.
 2. Бондалєтова В.В.
 3. Ізотова І.В.
 4. Комар П.О.
 5. Полунець А.О.
 6. Сойнікова О.Д.
 7. Шпит А.М.

 

 

Спеціальність 182 Технології легкої промисловості

«Швейне виробництво» (9кл)

 1. Анікіна К.Л.
 2. Бєлова О.О.
 3. Лимар П.О.
 4. Мамченко Л.С.
 5. Лягуша С.О.
 6. Панкова І.О.
 7. Петрухненко С.І.
 8. Скрижевська М.Г.
 9. Шаповалова Є.О.

 

Спеціальність 022 Дизайн

Спеціалізація «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» (9 кл.)

 1. Власенко К.В.
 2. Ішматова О.Р.
 3. Кошелєва В.Д.
 4. Мартиненко О.О.
 5. Москвіна М.Є.
 6. Назаренко А.А.
 7. Прийменко Т.П.
 8. Ратушинська В.В.
 9. Погосян А.К.
 10. Степанова В.О.
 11. Шемегон В.О.
 12. Шпак А.О.
 13. Южаніна В.М.
 14. Бєлай Є.Ф.

 

Спеціальність 022 Дизайн

Спеціалізація «Дизайн» (9 кл.)

 1. Закутня М.О.
 2. Ломакіна К.С.
 3. Кошель Я.В.
 4. Кохановська А.К.
 5. Мурашка Ю.О.
 6. Нечипорук Г.О.
 7. Северінова С.О.
 8. Сергеєва В.В.
 9. Устюжаніна А.С.
 10. Хліпітько К.Ю.

 

ПРОТОКОЛ № 9

засідання Приймальної комісії

Краматорського технологічного технікуму

 • 02.08.2017 р. м. Краматорськ

 

Присутні:

Голова приймальної комісії – Малюкова В.Г., директор технікуму;

Відповідальний секретар ПК – Склярова Г.О.;

Члени приймальної комісії: Музика Л.К., Гуляєва Л.П., Савченко Н.К., Каракуц А.А., Осадча Л.В., Омельченко О.В., Гнєзділова І.М.

 

 

 

Порядок денний

 1. Про зарахування на денну форму навчання за рахунок фізичних осіб на основі БЗСО.

 

 

Ухвалили:

1. Зарахувати абітурієнтів на денну форму за контрактом згідно рейтингових списків запропонованих приймальною комісією (список додається).

2. Продовжити роботу щодо заключення контракту, контролю внесення оплати згідно укладених договорів з метою остаточного уточнення списку вступників, що будуть навчатися за рахунок осіб до 21 серпня.

 

 

 

 

 

Додаток 1 до протоколу приймальної комісії №9 від 02.08.2017 р.

 

Списки рекомендованих до зарахування на денне відділення за рахунок коштів фізичних осіб 2017р.

 

 

Спеціальність 022 Дизайн

Спеціалізація «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» (9 кл.)

1. Бадиленко С.О.

2.Зибай В.О.

3.Коломієць А.Ю.

4.Літвін Т.О.

5 Скобало О.В.

6. Сухіненко С.Є.

7. Муцко К.Д.

 

Спеціальність 022 Дизайн

Спеціалізація «Дизайн» (9 кл.)

1.Апозьянц Р.В.

2.Вітюк Г.Б.

3.Коледа О.Ю.

4.Кучеренко Є.С.

5.Ліннік М.А.

6.Натальченко А.С.

7. Пахоменкова А.К.

8. Ряботкач О.О.

9. Сидоренко К.А.

10. Тіхова Д.О.

11.Ткачук Д.О.

12. Чайка А.Х.

13. Сухих О.А.

14 Комуржи С.О.

 

Спеціальність 182 Технології легкої промисловості

«Швейне виробництво» (9кл)

1. Кулакова А.С.

 

 

ПРОТОКОЛ №10

засідання Приймальної комісії

Краматорського технологічного технікуму

 • 07.08.2017р. м. Краматорськ

 

Присутні:

Голова приймальної комісії – Малюкова В.Г., директор технікуму;

Відповідальний секретар ПК – Склярова Г.О.;

Члени приймальної комісії: Савченко Н.К., Каракуц А.А., Осадча Л.В., Омельченко О.В., Гуляєва Л.П., Гнєзділова І.М.

 

Порядок денний

1. Про переведення пільгових категорії абітурієнтів на вакантні бюджетні місця.

2. Про зарахування на денну форму навчання на місця державного замовлення пільгових категорій абітурієнтів, переведених на вакантні бюджетні місця.

 

 

 

Ухвалили:

1. Перевести на вакантні бюджетні місця абітурієнтів Муцко К.Д., Сидоренко К.А.

 

Ухвалили:

1. Зарахувати на денну форму навчання на місця держзамовлення абітурієнтів Сидоренко К.А., Муцко К.Д.

 

 

 

Додаток до протоколу приймальної комісії №10 від 07.08.2017р.

 

Списки рекомендованих до зарахування на денне відділення на місця за державним замовленням 2017 року

 

Спеціальність 022 Дизайн

Спеціалізація «Дизайн» (9 кл.)

1. Сидоренко К.А.

 

Спеціальність 022 Дизайн

Спеціалізація «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» (9 кл.)

1. Муцко К.Д.

 

 

 

ПРОТОКОЛ №11

засідання Приймальної комісії

Краматорського технологічного технікуму

 • 09.08.2017р. м. Краматорськ

 

Присутні:

Голова приймальної комісії – Малюкова В.Г., директор технікуму;

Заступника відповідального секретаря ПК – Гнєзділова І.М.;

Члени приймальної комісії: Савченко Н.К., Каракуц А.А., Осадча Л.В., Омельченко О.В., Деркаченко Ірина

 

Порядок денний

1. Про оприлюднення списків абітурієнтів рекомендованих до зарахування

2. Про переведення на вакантні бюджетні місця

 

 

Ухвалили:

1. Оприлюднити рейтингові списки рекомендованих до зарахування абітурієнтів Краматорського технологічного технікуму.

2. У встановлені МОНУ строки (до 14.08.2017р.) внести зміни до рейтингових списків у відповідності до наданих абітурієнтами оригіналів документів.

3. Перевести на денну форму навчання на місця держзамовлення абітурієнтку спеціальності «Моделювання та конструювання промислових виробів» Кулакову А.С.

 

 

ПРОТОКОЛ №12

засідання Приймальної комісії

Краматорського технологічного технікуму

 • 14.08.2017р. м. Краматорськ

 

Присутні:

Голова приймальної комісії – Малюкова В.Г., директор технікуму;

Заступника відповідального секретаря ПК – Гнєзділова І.М.;

Члени приймальної комісії: Савченко Н.К., Каракуц А.А., Осадча Л.В., Омельченко О.В., Деркаченко Ірина

 

Порядок денний

 

1. Про зарахування вступників на основі ПЗСО та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» на денну форму навчання на місця держзамовлення

2. Про переведення на вакантні бюджетні місця

 

 

Додаток до протоколу приймальної комісії №12 від 14.08.2017р.

 

Списки рекомендованих до зарахування на денне відділення на місця за державним замовленням 2017 року

 

Спеціальність 022 Дизайн

Спеціалізація «Дизайн» (11 кл.)

1. Асмолкова Д.В.

2. Турков Л.О.

 

Спеціальність 022 Дизайн

Спеціалізація «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» (9 кл.)

1. Ротко О.С.

2. Чучупалова І.І.

3. Шикіта Ю.О.

 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціалізація «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» (11 кл.)

1. Акімов І.Г.

2. Горбань Є.І.

3. Дмитрієв Д.В.

4. Заболотний Д.С.

5. Калюжний В.В.

6. Касьонкін О.О.

7. Качан Є.Є.

8. Кулініченко О.І.

9. Лесніков М.С.

10. Мельник А.А.

 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціалізація «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» ( кв.робітник)

1. Воронов А.В.

2. Петрулевич К.В.

 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Спеціалізація «Бухгалтерський облік» (11 кл.)

1. Анухіна К.В.

2. Бруслайко О.П.

3. Ковівчак Г.О.

4. Колодченко І.О.

5. Лісова А.О.

6. Михайлова Г.С.

7. Міщенко А.Є.

8. Музиченко Д.В.

9. Муратова Ю.Г.

10. Новікова Я.А.

11. Тищенко Ю.Ю.

 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Спеціалізація «Бухгалтерський облік» (кв.робітник))

1. Грибоєдова В.В.

2. Літвіненко К.В.

3. Мостова А.В.

4. Рудакова К.О.

5. Симончик О.І.

 

Спеціальність 182 Технології легкої промисловості

Спеціалізація «Моделювання та конструювання промислових виробів» (11кл)

1. Афанасьева А.В.

2. Вознюк Р.М.

3. Новикова О.А.

4. Рибалка А.А.

5. Шаповал Л.В..

 

Спеціальність 182 Технології легкої промисловості

Спеціалізація «Моделювання та конструювання промислових виробів» (кв.робітник)

1. Вівдич Тетяна Вячеславівна

 

 

 

 

 

 

 

 

П`ятниця, 20.04.2018, 02:09
Вітаю Вас Гість

Вхід на сайт

Пошук

Календар

«  Квітень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Архів записів

Друзі сайту

 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • Video Tutorials
 • Official Template Store
 • Best uCoz Websites
 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0